O nas

Ideą powstania stowarzyszenia Jem Lokalnie.org była chęć promowania lokalnych producentów i przetwórców żywności, którzy do tej pory byli dla większości z nas anonimowi.

Z przyświecającej powstaniu stowarzyszenia idei, narodził się pomysł stworzenia ogólnopolskiego programu promocji i certyfikacji „Jem Lokalnie”, do którego zapraszamy producentów i przetwórców żywności oraz restauracje i sklepy, które będą pełnić rolę ambasadorów idei wspierania lokalnych producentów żywności.

Program promocji i certyfikacji „Jem Lokalnie” ma na celu wspieranie lokalnych producentów żywności poprzez promocję i certyfikację sklepów i restauracji będących jego uczestnikami.
Restauracje i sklepy, w założeniu programu mają być swoistymi kulinarnymi HUB’ami, łączącymi lokalnych producentów żywności z nami, konsumentami.

NASI PARTNERZY:


Jak to działa

Każdy uczestnik programu Jem Lokalnie posiada swoją własną podstronę na portalu JemLokalnie.org.
W każdym punkcie gastronomicznym (restauracja, bar, etc.) biorącym udział w programie znajduje się ogólnodostępna lista lokalnych dostawców i odpowiadające im kody QR.

Po zeskanowaniu kodu QR zostaniesz przeniesiony na dedykowaną danemu dostawcy podstronę na portalu JemLokalnie.org gdzie znajdziesz o nim wszystkie informacje.

Każdy punkt gastronomiczny oraz każdy punkt handlowy posiada swoją własną podstronę na portalu JemLokalnie.org, na której znajdziesz listę producentów zaopatrujących dany punkt oraz inne informacje i ciekawostki.

Jeżeli działasz w szeroko rozumianej branży spożywczej i nasze wartości są Ci się bliskie


Dołącz do nas!